BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHÁM CHỮA CÁC BỆNH NHÂN CAO TUỔI LIỆU PHÁP MASSAGE BỆNH NHÂN BẰNG NẾN
 • Khoa Dược- Cận lâm sàng

  14/12/2015
  Thực hiện các ky thuât Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng phục vụ cho chẩn đoán và theo dõi điều trị của Khoa Khám bệnh và các khoa lâm sàng.
 • Khoa Khám Bệnh

  14/12/2015
  Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng có chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân vào điều trị nội trú; hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh.
 • Khoa Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng

  14/12/2015
  Khoa Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng
 • Khoa dinh dưỡng

  14/12/2015
  Khoa dinh dưỡng