KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA
  • Điều trị bằng Laser nội mạch

    21/06/2017
    Theo PGS. TS. Hà Hoàng Kiệm Laser là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, nghĩa là “khuyếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức”.