CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Ban lãnh đạo

14/12/2015

Ban lãnh đạo

Giám đốc : Phạm Quang Dũng    
Trình độ chuyên môn : BSCK I   
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Điện thoại cơ quan : 02033503469
Điện thoại di động : 0913021469
Email : bsquangdung1965@gmail.com
Phó Giám đốc: Nguyễn Dương
Trình độ chuyên môn : BS CK I
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại cơ quan : 0203.6510985
Điện thoại di động : 0983807250
Email : duongdieuduong@gmail.com
pgd lê thu huyền

Phó Giám đốc: Lê Thu Huyền

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Điện thoại di động : 0982668266

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến : Vũ Huy Quang
Trình độ chuyên môn : Ths Y khoa
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0988984028
Email : vuhuyquang77@gmail.com
Trưởng phòng KHTC: Nguyễn Việt Tùng
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0986919338
Email : nguyenviettung71@gmail.com

Phó phòng phụ trách P.TCHCQT : Vũ Minh Thùy
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0982962275
Email : minhthuyvu2209@gmail.com

Phó phòng TCHCQT : Đoàn Văn Bá
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
Điện thoại di động : 0979731268
Email : babenhvien@gmail.com