KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Sơ đồ tổ chức

14/12/2015

 

Phòng Giám đốc

Giám đốc: BSCKI. Phạm Đức Lan

SĐT: 0203.6510989

Phòng Phó giám đốc

Phó Giám đốc: BSCKI. Nguyễn Dương

SĐT: 0203.6510985

Phòng Phó giám đốc

Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Phú Nhuận

SĐT: 0912182468

Phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Việt Tùng

SĐT: 0203.6510988

 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Trưởng phòng: Vũ Huy Quang

SĐT: 0203.6510981

Phòng Tổ chức - Hành chính

PPT Phòng: Ngô Bá Toàn

SĐT: 0203.6510986

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

PT Khoa: Trần Thị Hòa

SĐT: 0203.6510982

Khoa Vật lý trị liệu - PHCN

Trưởng khoa: Hoàng Thị Kim Oanh

SĐT: 0203.6510984

 Khoa Bệnh nghề nghiệp -NCT

Trưởng khoa: Đỗ Thị Thu Hà

SĐT: 0203.6510987

 Khoa Dược-CLS

PT Khoa: Nguyễn Chí Tuyến

SĐT: 0203.6510983