BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - REHABILITATION HOSPITAL QUANG NINH

Địa chỉ: Khu 9A - Phường Quang Hanh - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3735015

FAX: 033.3735015