BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHÁM CHỮA CÁC BỆNH NHÂN CAO TUỔI LIỆU PHÁP MASSAGE BỆNH NHÂN BẰNG NẾN

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - REHABILITATION HOSPITAL QUANG NINH

Địa chỉ: Khu 9A - Phường Quang Hanh - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3735015

FAX: 033.3735015