BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh triển khai kỹ thuật điều trị co cứng cơ bằng Dysport

13/12/2017

Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh triển khai kỹ thuật điều trị co cứng cơ bằng Dysport