BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Phóng sự Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh 24/5/2017

25/05/2017

Phóng sự về Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh được phát trên thời sự Quảng Ninh lúc 20:00 ngày 24 tháng 5 năm 2017