BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHÁM CHỮA CÁC BỆNH NHÂN CAO TUỔI LIỆU PHÁP MASSAGE BỆNH NHÂN BẰNG NẾN

Phóng sự Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh 24/5/2017

25/05/2017

Phóng sự về Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh được phát trên thời sự Quảng Ninh lúc 20:00 ngày 24 tháng 5 năm 2017