BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHÁM CHỮA CÁC BỆNH NHÂN CAO TUỔI LIỆU PHÁP MASSAGE BỆNH NHÂN BẰNG NẾN

Phóng sự Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh ngày 04/7/2017

12/07/2017

Phóng sự về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh. Phóng sự được phát trên Chương trình truyền hình Thành phố Cẩm Phả ngày 04-7-2017