BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Phóng sự Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh ngày 04/7/2017

12/07/2017

Phóng sự về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh. Phóng sự được phát trên Chương trình truyền hình Thành phố Cẩm Phả ngày 04-7-2017