BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bảng giá thuốc và vật tư y tế tại Bệnh viện năm 2017

07/12/2017

Bảng giá thuốc và vật tư y tế tại Bệnh viện năm 2017

Bảng giá thuốc và vật tư y tế năm 2017 ( Click vào link để xem chi tiết)