KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Bệnh viện Phục hồi chức năng theo dõi thân nhiệt nghiêm ngặt

16/03/2020

Thực hiện chỉ đạo số 1366/UBND-VX4 của UBND tỉnh Quảng Ninh và kế hoạch số 561/KH-UBND của UBND thành phố Cẩm Phả, Bệnh viện Phục hồi chức năng đã cho triển khai giám sát thân nhiệt tất cả những ai ra vào bệnh viện

Covid-19, bệnh viện, phục hồi chức năng, quảng ninh, đo thân nhiệt
Bệnh viện đã phân lịch cho cán bộ, nhân viên bệnh viện thành các ca để trực đo thân nhiệt người ra vào bệnh viện 24/24. Nhân viên trực đo thân nhiệt có trách nhiệm yêu cầu tất những ai vào bệnh viện đều phải dừng lại đo thân nhiệt và ghi chép vào sổ để quản lý thông tin. Thông tin thân nhiệt đều được phòng Kế hoạch - Tổng hợp quản lý theo sổ để đảm bảo không nảy sinh các tình huống bất ngờ.

Một số hình ảnh triển khai việc giám sát thân nhiệt người ra vào bệnh viện:

Hoàng Sơn - BV Phục hồi chức năng