CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh cho Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu

14/09/2020

Ngày 13/9, huyện Bình Liêu long trọng tổ chức lễ gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV cho Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản của huyện. Dự lễ gắn biển có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại lễ gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV cho Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu.

Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu là các công trình giao thông được triển khai trên địa bàn các xã Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm, Lục Hồn, Tình Húc, Vô Ngại, Húc Động và thị trấn Bình Liêu với tổng chiều dài hơn 250km. Hệ thống công trình có tổng mức đầu tư khoảng hơn 1,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động của Chương trình Nông thôn mới, Đề án 196 (Chương trình 135); được triển khai thực hiện từ năm 2016 và hoàn thành đầu năm 2020.

Các vị đại biểu kéo băng đỏ gắn biển công trình.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ kéo băng đỏ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Đây là công trình có tính nhân văn sâu sắc; khẳng định và phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Đồng thời, tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, người dân vùng ĐBKK đối với Đảng và Nhà nước. Hệ thống giao thông kết nối 104 thôn, bản của huyện Bình Liêu cũng thể hiện rõ tính hiệu quả sau đầu tư của tỉnh thông qua Đề án 196 được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ niềm vui với nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu trong ngày vui gắn biển công trình chào mừng Đại hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ niềm vui với nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu trong ngày vui gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, ngay từ năm 2013, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Đề án và ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đến năm 2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 17/1/2017 về phê duyệt Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Đề án 196). Đây là một đề án đặc biệt, sáng tạo, là cách làm riêng có của tỉnh Quảng Ninh để cụ thể hóa mục tiêu xóa thôn, bản ĐBKK với quan điểm “người dân phải là chủ thể, tích cực sản xuất, chủ động vươn lên, không trông chờ, ỷ lại”.

Với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc vùng miền núi, biên giới hải đảo, các vùng còn khó khăn, cùng với đó là sự quyết tâm thực hiện của tỉnh, của các địa phương, Đề án 196 đã hoàn thành trước một năm so với mục tiêu đặt ra. Đến hết năm 2019, 17 xã và 54 thôn (đạt tỷ lệ 100% xã, thôn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh) đã được công nhận hoặc đạt tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

Người dân các thôn, bản trên địa bàn xã Hoành Mô nô nức về dự lễ gắn biển trên con đường bê tông
Người dân thôn Pắc Pộc, xã Hoành Mô nô nức về dự lễ trên con đường liên thôn được đầu tư to đẹp.

Trong chương trình xây dựng NTM, chúng ta cũng đã đưa 89/98 xã và 7/13 địa phương cấp huyện hoàn thành chương trình; nâng được mức thu nhập ở vùng nông thôn, miền núi của tỉnh đến hết năm 2020 ước đạt khoảng 45 triệu đồng. Tuy cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước, nhưng so với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn một khoảng cách rất xa và đang là một trong những vấn đề thách thức để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Đây cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị của tỉnh phải tiếp tục chăm lo, nỗ lực.

Vì vậy, trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thức XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa 1 trong 3 khâu đột phá của 5 năm tới là: "Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh".

Các tập thể có thành tích, đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện được nhân Bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể có thành tích đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký cho rằng: Bình Liêu có 104 thôn, bản khó khăn về giao thông kết nối, chiếm đến 50% trong tổng số 208 thôn, bản khó khăn của toàn tỉnh. Việc hoàn thành hệ thống các công trình giao thông kết nối các thôn, bản này chính là kết quả của quá trình nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu và cố gắng của hệ thống chính trị huyện. 104 thôn, bản của huyện từ chỗ điều kiện đi lại hết sức khó khăn, đặc biệt là khi mùa mưa lũ đến, giao thông chia cắt, nay đã có đường giao thông thuận lợi, ô tô đi vào tận nơi. Nhờ đó, đời sống của người dân đã có nhiều khởi sắc, có nhiều điều kiện thuận lợi để tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: "Việc hoàn thành hệ thống giao thông này trên địa bàn huyện Bình Liêu nói riêng và cả tỉnh nói chung đã thực sự trở thành sợi dây kết nối, thúc đẩy sự phát triển các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực miền núi biên giới gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Ngày hôm nay, chúng ta gắn biển Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhưng ý nghĩa sâu xa hơn chính là gắn trách nhiệm của cả tỉnh, của hệ thống chính trị, của huyện Bình Liêu; cũng là gắn trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và các lực lượng trên địa bàn trong việc cùng chung tay góp sức quyết tâm biến khâu đột phá “Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền” được hiện thực hóa một cách sinh động và thành công nhất trên quê hương Bình Liêu - một địa phương điển hình của tỉnh về đồng bào các dân tộc chung sống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, cùng nhau xây dựng biên cương Tổ quốc ngày càng ấm no, vững mạnh”.

Các vị đại biểu đến thăm
Các đại biểu kiểm tra và trải nghiệm thực tế một số tuyến đường thuộc Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu và đến thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của HTX Hoa Bình Liêu (thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô).

Hệ thống các công trình giao thông này sẽ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa to lớn trong giai đoạn 5 năm vừa qua, mà còn mở đầu cho một giai đoạn mới, với sự nỗ lực mới, quyết tâm mới của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và đặc biệt là nhân dân Quảng Ninh; lấy nền tảng cơ sở hạ tầng đã được tạo lập trong giai đoạn vừa qua, lấy người dân làm trung tâm, chính quyền cơ sở làm chủ đạo, tiếp tục có những giải pháp, mô hình tổ chức sản xuất kinh tế hiệu quả hơn, xây dựng đời sống văn hóa văn minh hơn và gìn giữ, phát huy được tốt hơn bản sắc văn hóa, đưa Quảng Ninh phát triển ngày càng nhanh, mạnh và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng quà, động viên cho tập thể HTX
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng quà, động viên HTX Hoa Bình Liêu.

Ngay sau lễ gắn biển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo đã kiểm tra và trải nghiệm thực tế một số tuyến đường thuộc Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu. Các vị đại biểu cũng đã đến thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của HTX Hoa Bình Liêu (thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô) – một trong những mô hình được xây dựng từ sự kết hợp giữa tư duy đột phá trong việc đánh thức tiềm năng mang tính khác biệt của Bình Liêu với hiệu quả của hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.

Minh Hà - baoquangninh.com.vn