Nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, giúp nạn nhân chất độc hóa học/dioxin và người khuyết tật hòa nhập cộng đồng thông qua các biện pháp phát hiện sớm, can thiệp sớm các vấn đề sức khỏe và khuyết tật, nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho nạn nhân và người khuyết tật tại cơ sở y tế và cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện PHCN Quảng Ninh đã tích cực triển khai Kế hoạch số 28/KH-BQLDA ngày 08/9/2020 của Ban quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng nạn nhân chất độc hóa học tỉnh Quảng Ninh, về việc triển khai Dự án “Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2018 - 2021”, năm 2020.

Ngày 15/10/2020, dưới sự chỉ đạo của BGĐ Bệnh viện PHCN Quảng Ninh, các khoa phòng đã phối hợp tiếp đón  33 bệnh nhân thuộc thị xã Đông Triều và thành phố Hạ Long. Đây là những bệnh nhân đa được khám sàng lọc tại cộng đồng và lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

Bệnh nhân được đón tiếp tại khoa Khám bệnh – Cấp cứu

 

Bệnh nhân được bố trí điều trị tại khoa Bệnh nghề nghiệp – Người cao tuổi của Bệnh viện. Các y bác sỹ đã thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và chỉ định điều trị phù hợp đối với mỗi người bệnh.

Bác sỹ khoa Bệnh nghề nghiệp – Người cao tuổi thăm khám bệnh nhân

Kỹ thuật viên tập vận động cho nạn nhân chất độc hóa học

Bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật laser công suất cao

Bên cạnh đó người bệnh được hỗ trợ một phần kinh phí đi lại, suất ăn trong thời gian điều trị (bao gồm nạn nhân và người nhà đi cùng chăm sóc nạn nhân tại cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng).

Trong những tháng cuối năm 2020, Bệnh viện PHCN Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho 250 nạn nhân chất độc hóa học/dioxin trong tỉnh.

Việc thực hiện tốt các hoạt động của Dự án tại Bệnh viện PHCN  góp phần khẳng định sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Y tế cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong việc chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nạn nhân chất độc hoá học và người khuyết tật; thể hiện công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước của nhân dân đối với những người có công với cách mạng, những người đã tham gia kháng chiến không may bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học/dioxin và con cháu của họ.