Chiều ngày 27/12/2020, Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021.

Đây là hoạt động hàng năm được tổ chức nhằm nêu cao tinh thần dân chủ, vai trò, trách nhiệm của mỗi CBVC, LĐ trong quá trình xây dựng và phát triển Bệnh viện. Với mục đích phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể, năng lực sáng tạo của CBVC, LĐ và các tổ chức đoàn thể trong Bệnh viện, đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế. Về phía Bệnh viện Phục hồi chức năng có đồng chí Phạm Quang Dũng - Giám đốc Bệnh viện; các đồng chí cán bộ chủ chốt cùng toàn thể CBVC, LĐ trong Bệnh viện.

 

Đ/c Phạm Quang Dũng - Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động chuyên môn năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội Nghị CBVC, LĐ năm 2020; Báo cáo công tác tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2020, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế; sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị, địa phương liên quan Bệnh viện Phục hồi chức năng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu chuyên môn cơ bản hoàn thành, đặc biệt số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 143%; công tác đào tạo được quan tâm đặc biệt. Từng bước kiện toàn các khoa phòng, sắp xếp nhân lực hợp lý đảm bảo các công tác chung của bệnh viện.

Trong năm, Bệnh viện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Y tế phê duyệt 130 danh mục kỹ thuật bổ sung trong đó có các kỹ thuật: Điều trị bằng Laser công suất cao; Điều trị bằng sóng Radio; Điều trị bằng từ trường xuyên sọ ... Nghiêm túc triển khai kế hoạch chỉ đạo tuyến; Thực hiện hiệu quả dự án chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/Dioxin giai đoạn 2018 - 2021.

 Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện luôn được quan tâm; các hoạt động đoàn thể giành được những thành tích đáng ghi nhận.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, Hội nghị đã đề ra một số phương hướng hoạt động năm 2021; trong đó tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Bệnh viện; quan tâm đào tạo cán bộ vừa hồng vừa chuyên; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhằm phát huy hiệu quả trang thiết bị và cơ sở vật chất đã được đầu tư; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và mọi nhiệm vụ được cấp trên phân công.

Trên cơ sở các nội dung dự thảo báo cáo; các CBVC, LĐ của Bệnh viện đã tích cực tham gia thảo luận việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó chủ tịch công đoàn Ngành đã ghi nhận những thành tích đạt được của Bệnh viện, đồng thời chỉ ra những thách thức Bệnh viện cần quan tâm để đề ra các giải pháp phù hợp, phấn đấu xây dựng Bệnh viện ngày càng lớn mạnh.


Đ/c Nguyễn Tiến Hưng -Phó Giám đốc Sở Y tế

phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương - Phó chủ tịch công đoàn Ngành Y tế

 phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Hội nghị

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong các hoạt động của Bệnh viện

Các khoa phòng ký cam kết thi đua

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng, Giám đốc Bệnh viện cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí Lãnh đạo Ngành; hứa quyết tâm cùng tập thể CBVC, LĐ Bệnh viện sẽ cố gắng giành nhiều thành tích hơn nữa trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cầu thị; Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra; 100% CBVC, LĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC, LĐ năm 2021; đây là cơ sở để toàn thể CBVC, LĐ Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh đề ra mục tiêu, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.