Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 03/12/2020 Chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp cho hai đồng chí: Lê Thu Hiên và Nguyễn Ngọc Tiến vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Quang Dũng, Bí thư Chi bộ -  Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Trong không khí trang nghiêm; đồng chí Phạm Quang Dũng, Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định, giao nhiệm vụ cho hai đảng viên mới Lê Thu Hiên và Nguyễn Ngọc Tiến.

Đồng chí Phạm Quang Dũng, Bí thư Chi bộ

trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Thu Hiên

 

Đồng chí Phạm Quang Dũng, Bí thư Chi bộ

trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến

 

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đại biểu và Chi bộ, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Dũng, Bí thư Chi bộ đã chúc mừng các đồng chí Đảng viên mới. Đồng chí cho rằng: để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hai đồng chí đảng viên mới đã không ngừng phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao. Đồng chí hy vọng, các đồng chí đảng viên mới tích cực phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian tới, Chi Bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng tiếp tục quan tâm,  bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; góp phần xây dựng Bệnh viện Phục hồi chức năng ngày càng phát triển.

Ban Chi ủy chụp ảnh lưu niệm cùng hai đồng chí đảng viên mới

Chi bộ chụp ảnh lưu niệm cùng hai đồng chí đảng viên mới