Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế Quảng Ninh; Kế hoạch số 06-KH/CBBVPHCN ngày 15/01/2021 của Chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021”; ngày 03/8/2021, Chi bộ Bệnh viện đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng”. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Minh Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế.

Hình ảnh buổi sinh hoạt Chi bộ

tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh

    Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã phát biểu ý kiến và cùng thảo luận về dự thảo báo cáo chuyên đề; thống nhất nhận định, trong những năm qua ngành Y tế Quảng Ninh nói chung và Bệnh viện Phục hồi chức năng nói riêng đã tập trung củng cố, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước nhu cầu KCB, phục hồi chức năng ngày càng cao của người dân đòi hỏi phải từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mở rộng các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa sâu tại Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh, cũng như các vùng lân cận, đó là một trong những vấn đề ưu tiên và cần thiết.

    Với mục tiêu: “Từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nhân dân, góp phần phát triển hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh”; nhiều giải pháp đã được thảo luận sôi nổi, tập trung một số giải pháp chính đó là công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đổi mới phong cách, nâng cao y đức và giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế; nghiên cứu ứng dụng  một số kỹ thuật chuyên sâu về PHCN tại Bệnh viện; triển khai các hoạt động quản lý chất lượng theo Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; phấn đấu thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế đạt chỉ tiêu Sở Y tế giao năm 2021 và Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

    Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên nhận thấy cần phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng tại Bệnh viện.

    Chi bộ Bệnh viện PHCN kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên; viên chức, người lao động trong Bệnh viện đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ đã đề ra./.