Công tác chuyên môn là nhiệm vụ luôn phải hoàn thành của cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh nhưng không chỉ dừng lại ở đó, thái độ phục vụ và giao tiếp ứng xử cũng là một nhiệm mà Ban lãnh đạo Bệnh viện luôn đề cao.

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Qui định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Thực hiện kế hoạch hoạt động bệnh viện năm 2020 với mục tiêu nâng cao nhận thức của CBVCNLĐ trong toàn bệnh viện về tầm quan trọng của việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với người bệnh, nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh và xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp”, ngày 05/11/2020 bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp của người cán bộ y tế đối với người bệnh. BSCKI Phạm Quang Dũng – Giám đốc Bệnh viện trực tiếp trao đổi các nội dung liên quan đến tinh thần thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử và các tình huống nhạy cảm xảy ra trong quá trình chăm sóc, điều trị người bệnh tại bệnh viện.

Học viên của lớp tập huấn là tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bệnh viện. Lớp tập đã huấn diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp và xây dựng, thảo luận các tình huống giao tiếp, kỹ năng ứng xử với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thường quy hàng năm của bệnh viện nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ để hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh.

Sau đây là một số hình ảnh về lớp tập huấn:

BSCKI. Phạm Quang Dũng - Giám đốc Bệnh viện triển khai nội dung tập huấn

Nguồn: Nguyễn Văn Tinh - Sơn IT