KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Hội thảo sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT

17/07/2020

Ngày 16/7, tại TP Hạ Long, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo sửa đổi bổ sung quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; xây dựng tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Quang cảnh tại hội thảo.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã giới thiệu những nội dung sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT, như: Điều kiện, hồ sơ làm đại lý thu; nội dung hoạt động, nguyên tắc hoạt động của đại lý thu, quyền trách nhiệm của đại lý thu; quy định về nhân viên đại lý thu; công tác đào tạo bồi dưỡng, sát hạch và cấp thẻ nhân viên đại lý thu; trách nhiệm của BHXH Việt Nam, BHXH cấp tỉnh và huyện trong việc lựa chọn, khảo sát đánh giá ký kết hợp đồng với đại lý thu...

Cùng với đó, xây dựng khung quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với cán bộ BHXH, nhân viên đại lý thu thực hiện các bước tiếp cận khách hàng, gặp gỡ trực tiếp, trao đổi tư vấn, phân tích về nhu cầu và trở ngại, đề xuất, tư vấn giải pháp cho khách hàng; một số giải pháp công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT...

Tại hội thảo, lãnh đạo các ban chuyên môn của BHXH Việt Nam, đại diện cơ quan BHXH, bưu điện các tỉnh tập trung thảo luận lấy ý kiến và đề xuất những giải pháp để bổ sung quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện 2 dự thảo và trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành.

Tại Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 1.231.059 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 93,7% dân số tỉnh. Trong đó có 135.687 người tham gia BHYT hộ gia đình. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 10.971 người, đạt 50,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Hiện nay, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đã được bao phủ đến tất cả cơ sở trong tỉnh với 163 đại lý thu, 437 điểm thu với tổng số 577 người...

 

Dương Trường - http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/hoi-thao-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-hoat-dong-dai-ly-thu-bhxh-bhyt-2491914