BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Ngành Y tế Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

21/07/2017

Ngày 18-7, tại thành phố Hạ Long, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2017.

 

Đồng chí Vũ Xuân Diện - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự hội nghị ở đầu cầu Sở Y tế có các đồng chí trong Ban giám đốc Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng thuộc Sở Y tế; đồng chí Ngô Văn Chiến, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Thường trực Công đoàn ngành Y tế và đại diện lãnh đạo một số đơn vị y tế trực thuộc trên địa bàn TP Hạ Long. Tại 19 điểm cầu trực tuyến còn lại, có lãnh đạo và cán bộ quản lý các khoa, phòng thuộc các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh dự họp.

 

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2017 của ngành Y tế. Trong 6 tháng, ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được tỉnh và Bộ Y tế giao; cụ thể hóa 5 nhiệm vụ trọng tâm được ngành xác định từ đầu năm; tập trung thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm của UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”, gắn với thực hiện Cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện Đề án 25 về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ và xây dựng thương hiệu đơn vị. Tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin, thường xuyên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người bệnh, qua đó đánhgiá việc thực hiện y đức, quy tắc ứng xử, thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Tăng cường phối hợp liên ngành, đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh quản lý y dược tư nhân...

 

Theo báo cáo sơ kết, 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc và dịch bệnh truyền qua thực phẩm. Các đơn vị, cơ sở y tế đã khám cho 913.379 lượt người (trong đó 468.313 lượt người được khám ở tuyến huyện, bằng 113,54% so cùng kỳ năm 2016; 445.066 lượt người khám ở tuyến tỉnh, bằng 115,11% so cùng kỳ năm 2016); điều trị nội trú cho 146.775 lượt người (trong đó, tuyến huyện 68.260 lượt, đạt 119,87%  so cùng kỳ năm 2016; tuyến tỉnh đạt 78.515 lượt, bằng 110,40% so cùng kỳ năm 2016). Tổ chức khám, chữa bệnh lưu động cho 13000 lượt, cấp thuốc cho 6400 lượt người bệnh là đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Phối hợp với BHXH tỉnh, các Sở, ngành địa phương của tỉnh tích cực thực hiện công tác BHYT toàn dân, nâng tỷ lệ thẻ BHYT đạt 91,72%. Đảm bảo tiến độ, hiệu quả các chương trình, mục tiêu về y tế. Bên cạnh đó, đã tích cực tham mưu cho tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai, làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; trên địa bàn tỉnh, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Làm tốt công tác y tế phục vụ các sự kiện, hội nghị quan trọng của tỉnh, của Trung ương và các tổ chức quốc tế tổ chức tại địa bàn tỉnh. Đảm bảo ứng trực, sẵn sàng tham gia công tác cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình...

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Diện - Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể như sau:

(1). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề công tác năm của tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng văn hóa, văn minh công sở. (2). Làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó chú trọng đảm bảo hiệu quả hoạt động của Trung tâm Y tế 2 chức năng, hoạt động của Hệ thống y tế dự phòng, quan tâm làm tốt công tác Y tế cơ sở và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã; xem xét, lựa chọn ưu tiên, đầu tư cho phát triển y tế chuyên sâu; đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, phấn đấu trong năm 2017, 100% cơ sở y tế tuyến huyện thực hiện được kỹ thuật phẫu thuật nội soi. (3). Chú trọng thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ khám, chữa bệnh; đặc biệt quan tâm củng cố chất lượng hoạt động công tác hồi sức cấp cứu. (4). Tiếp tục làm tốt các hoạt động khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa…, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch giao về công tác y tế. (5). Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình, mục tiêu y tế, đảm bảo an toàn tiêm chủng; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tham mưu UBND, Ban chỉ đạo tỉnh và tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm ATTP. (6). Tích cực triển khai thực hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới và Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Quản lý sức khỏe toàn dân. (7). Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác KCB, quản lý Bệnh viện và quản lý sức khỏe toàn dân. (8). Tiếp tục triển khai Đề án 25; phát huy khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chung; quan tâm đầu tư thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực có chất lượng, nâng cao trình độ ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ y tế; xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức, lao động theo vị trí việc làm, phù hợp yêu cầu... (9). Về công tác KCB BHYT, đồng chí Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cơ sở tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, nghiêm cấm việc lạm dụng xét nghiệm, kỹ thuật trong KCB và các yếu tố, nguyên nhân khác, từng bước giải quyết dứt điểm để xảy ra vượt quỹ, vượt trần. Ngoài ra, các đơn vị cần triển khai thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách mới như: tổ chức điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch theo chỉ tiêu giường bệnh; triển khai giá viện phí cho đối tượng không có thẻ BHYT theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả trang thiết bị được đầu tư để phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Ngọc Phượng – TT truyền thông GDSK QN