KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Sáng ngày 18/10/2019 Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động “Phong trào giảm thiểu rác thải nhựa tại Bệnh viện Phục hồi chức năng"

11/11/2019

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, sáng ngày 18/10/2019 Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động “Phong trào giảm thiểu rác thải nhựa tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh” nhằm kêu gọi các cán bộ nhân viên y tế giảm dần và tiến tới không dùng các sản phẩm từ nhựa khó phân huỷ để hạn chế rác thải nhựa trong ngành y tế.

Cụ thể, Bệnh viện sẽ thực hiện:

- Đa dạng các hình thức truyền thông: nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng bằng cách loại bỏ dần các sản phẩm nhựa, nilon không thân thiện với môi trường

- Đưa tiêu chí giảm thiểu thải nhựa, khuyến khích sử dụng vật dụng cá nhân với chất liệu thân thiện với môi trường vào tiêu chí kiểm tra 5S hàng tuần

- Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, nilon khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định

 - Kế hoạch: Kế hoạch triển khai thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa