KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Sở Y tế Quảng Ninh: Bổ nhiệm Phó giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng

06/10/2020

Ngày 02/10/2020, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức công bố Quyết định của Giám đốc Sở về bổ nhiệm có thời hạn chức danh Phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở dự, chỉ đạo và trao quyết định.

Đồng chí Vũ Thị Mai, Trưởng phòng TCCB thừa ủy quyền của Giám đốc Sở y tế công bố

quyết định.

 

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Mai - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế đã công bố Quyết định số 1316/QĐ-SYT ngày 30/9/2020 của Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lê Thu Huyền, Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh từ ngày 01/10/2020.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở trao quyết định bổ nhiệm chức danh PGĐ cho đồng chí Lê Thu Huyền.

 

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu của đồng chí Lê Thu Huyền, đồng chí yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí Tân Phó giám đốc tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được và cùng tập thể cán bộ, viên chức, lao động bệnh viện làm tốt công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

 

Đồng chí Lê Thu Huyền, Tân Phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng phát biểu nhận nhiệm vụ.

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tân Phó giám đốc Lê Thu Huyền cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Sở Y tế đã giao nhiệm vụ và hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Minh Khánh (CDC Quảng Ninh)