CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Thông báo tạm dừng tổ chức khám, chữa bệnh tại Bệnh viện

18/02/2021

Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh thông báo tạm dừng tổ chức khám, chữa bệnh tại Bệnh viện từ ngày 28/01/2021 để đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng thời chuản bị sẵn sàng nguồn lực hỗ trợ các địa bàn trọng điểm chống dịch Covid19. Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh sẽ thông báo tiếp tục tổ chức khám, chữa bệnh tại Bệnh viện khi nhận được chỉ đạo của Sở Y tế Quảng Ninh.

Thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh