KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG