Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Y tế; ngày 10/8/2021, Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Minh Thùy, cử nhân Kinh tế, phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng.

       Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Dũng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện khẳng định tầm quan trọng của công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo khoa, phòng trong Bệnh viện; quy trình thực hiện các bước công tác quy hoạch chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 525/QĐ-SYT ngày 30/3/2021 của Sở Y tế về việc ban hành Quy định về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.  Việc thực hiện quy trình 5 bước để bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị Bệnh viện Phục hồi chức năng đảm bảo tính dân chủ, khách quan và công khai.

        Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Phạm Quang Dũng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị cho cử nhân Vũ Minh Thùy và bày tỏ sự tin tưởng với cương vị mới,  cử nhân Vũ Minh Thùy sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, cử nhân Vũ Minh Thùy bày tỏ niềm vinh dự đón nhận Quyết định bổ nhiệm và nhận định sâu sắc đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao, đầy thử thách; đồng thời hứa sẽ dành hết tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.  

CN. Đoàn Văn Bá, PP.TCHC-QT Bệnh viện PHCN đọc Quyết định bổ nhiệm

chức danh Trưởng phòng TCHC-QT,  Bệnh viện Phục hồi chức năng

Bs CKI. Phạm Quang Dũng – GĐ Bệnh viện PHCN trao quyết định bổ nhiệm

chức danh Trưởng phòng TCHC-QT cho cử nhân Vũ Minh Thùy

Cán bộ chủ chốt Bệnh viện PHCN tặng hoa chúc mừng CN. Vũ Minh Thùy