Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh xin thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động của Bệnh viện năm 2021 (Các thông tin và văn bản hướng dẫn có đính kèm bên dưới) Xin trân trọng thông báo