KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Triển khai Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 22/01/2020 và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)

26/01/2020