BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHÁM CHỮA CÁC BỆNH NHÂN CAO TUỔI LIỆU PHÁP MASSAGE BỆNH NHÂN BẰNG NẾN

Bệnh viện Phục hồi chức năng tuyển dụng

17/02/2016

Tuyển dụng Kỹ sư công nghệ thông tin

Bệnh viện Phục hồi chức năng thông báo tuyển dụng

Vị trí cần tuyển: Kỹ sư công nghệ thông tin

Bằng cấp: Đại học chính quy

Thời gian: từ 11/2015 đến 1/2016

Bệnh viện trân trọng thông báo.