BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bệnh viện Phục hồi chức năng tuyển dụng

17/02/2016

Tuyển dụng Kỹ sư công nghệ thông tin

Bệnh viện Phục hồi chức năng thông báo tuyển dụng

Vị trí cần tuyển: Kỹ sư công nghệ thông tin

Bằng cấp: Đại học chính quy

Thời gian: từ 11/2015 đến 1/2016

Bệnh viện trân trọng thông báo.